Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK
Beeld en Geluid:
in 2012 hebben we in onze kerk een beamerinstallatie laten installeren en kunnen we vanaf die tijd de diensten digitaal uitzenden.
Fijn voor de mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen en zo toch de diensten mee kunnen vieren. Zeker in de afgelopen anderhalf jaar hebben we kunnen zien wat het voordeel hiervan is.
Wel merken we dat de kwaliteit, zowel in de kerk als thuis, minder wordt en om dit voort te kunnen zetten is er een behoorlijke update nodig om beeld en geluid te verbeteren.

We zijn, samen met de beamercommissie, bezig om dit aan te pakken en samen met de Fa. Schaapsound is een plan van aanpak gemaakt dat de komende tijd zijn beslag krijgt.
We bekijken ook of de overgebleven apparatuur nog gebruikt kan worden in De Kern en/of Gebouw Irene er nog wat aan heeft.

Kosterswoning:
2 oktober jl. zijn de huurders vertrokken uit de (voormalige)kosterswoning na 17 jaar er met veel plezier te hebben gewoond.
We hebben besloten om deze woning enigszins op te knappen, door deze (gedeeltelijk) te isoleren en van een andere keuken te voorzien, alvorens we deze weer gaan verhuren.

Begroting:
komende maand gaan we de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komend jaar bespreken om deze dan in november te presenteren aan de kerkenraad en aan de gemeente. De Kern: nu de coronaperikelen enigszins achter ons liggen beginnen ook de reserveringen weer binnen te komen en ook de (kerkelijke)vergaderingen/repetities enz. beginnen weer. We zijn blij voor Ruud en het personeel dat ze weer volop aan het werk kunnen.

Jan Meulenkamp.
terug