De 40 dagentijd, op weg naar Pasen. De 40 dagentijd, op weg naar Pasen.
De 40 dagentijd, op weg naar Pasen.

De 40 dagentijd begint met de viering van Aswoensdag en wordt dan gevolgd door 46 dagen min 6 zondagen is 40 dagen van bezinning en inkeer. In deze dagen gaan we op weg naar Pasen.

Dit jaar willen we letterlijk op weg gaan. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten.
De wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Alle coronaregels in acht nemend.
De weken lopen van woensdag tot woensdag, de eerste week vanaf Aswoensdag 17 februari.

Het thema van de eerste week is “de Woestijn”, verwijzend naar de lezing uit Marcus 1: 12 – 15, de verzoeking van Christus in de woestijn.

De informatie voor het eerste thema en wandeling staat op de website van de PKN Ommen, tabblad Pasen: https://www.pkn-ommen.nl/pasen
De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te beleven willen wij u vragen om een foto of filmpje van uw wandeling te maken en deze kan getoond worden op facebook van PKN Ommen. Graag mailen naar:
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar:
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u een inspirerende wandeling toe.
 
terug