De 40 dagentijd, Aswoensdagviering De 40 dagentijd, Aswoensdagviering
De 40 dagentijd, Aswoensdagviering

Evenals voorgaande jaren is de interkerkelijke werkgroep rondom Pasen begonnen met de voorbereidingen voor de 40 dagentijd en de viering van Pasen. De 40 dagentijd begint met de viering van Aswoensdag op woensdag 17 februari.

Door de beperkingen die er zijn, om een besmetting met Covid-19 te voorkomen, is er dit jaar geen viering in een Protestantse kerk maar wordt u uitgenodigd om online mee te vieren met de RK parochie Brigitta in Ommen.
De voorganger, hulpbisschop Mgr. Hoogenboom, zal het askruisje deze keer niet aanbrengen maar hij zal as strooien op het hoofd.

Online meekijken kan via de site:
 https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
tijdstip aanvang: 19.00 uur

Voor degene die graag een zichtbaar teken wil ontvangen, welke past bij de viering, is er de mogelijkheid om een kruisje te ontvangen van buxustakjes. Deze wordt u na de viering (corona veilig) aangereikt, op uw huisadres, door de predikant Kest Jesma. 

Indien u dit kruisje wilt ontvangen, dan dient u dit
voor maandagavond 15 februari 18.00 uur 
per  mail op te geven aan: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij wensen u een goede viering toe, het eerste bezinningsmoment op weg naar Pasen.

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen.

 
terug