Bemoediging 11- 14 juni Bemoediging 11- 14 juni
Blijven herinneren
Sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland is er op gezette tijden een persconferentie van de minister-president. Een vast onderdeel van de toespraak van de premier is een herhaling van de regels waaraan we ons moeten houden: afstand houden, handen wassen etc.; het is een rijtje dat we inmiddels kunnen dromen. Toch hebben we het schijnbaar nodig om er met regelmaat bij bepaald te worden.

In de bijbel lees je regelmatig de oproep om je de woorden van God te blijven herinneren. In de joodse cultuur werden/worden veel teksten uit het hoofd geleerd. Daarnaast zijn er de feesten die God heeft ingesteld die de herinnering in zich dragen aan Zijn grote daden in het verleden. Vorige week stond het wekenfeest op de joodse kalender. Een moment waarop onder andere wordt teruggedacht aan het moment waarop God via Mozes zijn goede geboden aan het volk Israёl gaf.

In de kerk kennen we ook de jaarlijkse cyclus van feesten, we hebben zojuist het pinksterfeest mogen vieren. Hoe bijzonder is het dat God bij ons mensen wil ‘wonen’ door de Heilige Geest. Hij wil van doen hebben met mensen die zich aan Hem toevertrouwen. Zijn Geest wil ons helpen te leven zoals Hij het heeft bedoeld. We leven in een tijd waarin het niet meer zo gebruikelijk is om dingen uit het hoofd te leren. Toch merk ik hoe goed het is om teksten als het ware bij je te dragen. De schrijver van het boek Spreuken zegt het heel mooi: bewaar de woorden van God in je hart.

Woorden die zekerheid geven in een tijd met veel onzekerheden. Afsluitend een (pinkster)tekst die mij daarbij helpt: Door uw geloof in Jezus bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte (geschreven door Paulus in zijn brief aan de gemeente in Efeze).

HdL
H.B.

 
terug