Bemoediging 13-17 aug Bemoediging 13-17 aug
Als een vogel
 
Sinds ik terug ben in Nederland heb ik het gevoel dat de narrigheid hier stevig wortel heeft geschoten. Maatregelen inzake corona worden door velen niet serieus genomen of zelfs een complot van de overheid genoemd die ons onder de duim wil houden.
In Frankrijk droeg iedereen overal zijn/haar mondkapje, waardoor je continu bewust bent dat het nog oppassen geblazen is: psychologisch heel nuttig.
Hier hebben we allemaal een verschillende mening over het feitelijk nut. We denken overal verstand van te hebben, als rasindividualistjes, en denken daarom onze eigen goddelijke gang te moeten kunnen gaan: vrij als een vogel.
Maar vanmorgen las in de krant een column, dat vogels helemaal niet zo vrij zijn. Althans: niet individualistisch. In hun eentje overleven ze het niet. Als er een roofvogel aankomt gaan ze samen zwermen om groot en afschrikwekkend over te komen. Ik herinner me dat ik geregeld van die grote zwermen heb gezien - de eerste keer reed ik op de A12 richting Utrecht. Vele duizenden vogels in een enorme donkere wolk maakten samen een dreigende vuist aan de hemel: ons krijg je niet zomaar.
De Schrift leert ons nog een andere wijsheid van vogels: ze maaien niet, ze zaaien niet (Mat.6). Hebben de tegenstanders van coronamaatregelen dan toch gelijk? Krijgt hun houding van ‘laat maar waaien, ga toch lekker je eigen gang’ hier een schriftuurlijke basis?
Nee, nergens zal de Schrift ons onze verantwoordelijkheid afleren: haar kern is de Tora en Matteüs ziet Jezus als een nieuwe Mozes. Maar de vogels weten meer dan wij als we kwarrig worden. Kennelijk denken wij soms nogal paranoïde dat we vooral onder de duim gehouden worden; de vogels weten dat we leven vanuit een hemelse hand. Dat is een hele andere spiritualiteit.
Zo trekken de vogels ons uit de benauwdheid van de achterdocht en zetten ze ons in het luchtruim van het leven. Ze leren ons in vertrouwen de vleugels uit te slaan. In de woorden van Barnard (Lied 979:7)
                De vogels die daar vliegen,
                zij geven hoog van God
                zij geven van de liefde
                van God de Vader op!
 
HB


 
terug