Bemoediging 23 mei Bemoediging 23 mei
Een van de bemoedigende ervaringen van deze tijd vind ik de oecumenische samenwerking in Ommen.
We ervaren de eenheid in verscheidenheid. Het één zijn in Christus. De ervaring dat we elkaar kunnen verrijken en bemoedigen.
Op geestelijk gebied maar ook op praktisch gebied. Aan het begin al van de crisis kwamen we als pastores van alle kerken bijeen om met elkaar te delen wat alles wat er ineens gaande was met ons deed. Persoonlijk en als ambtsdrager. Twee keer kwamen we bijeen totdat we vonden dat we zo min mogelijk risico moesten lopen in de ontmoeting met elkaar. Verdere contacten gingen veelal per mail, telefonisch en in een groeps Whatsapp.
Verheugend was  dat ook alle kerken mee deden aan de vieringen in de Stille Week. Eén van de laatste initiatieven van de gezamenlijke pastores was de openstelling van de Rooms Katholieke kerk.
Bij toerbeurt zullen wij op dinsdag- of donderdagmorgen daar aanwezig zijn (zie voor verdere informatie hierover elders op deze website).
Naast de contacten met de andere kerken zijn er ook de speciale PKN contacten. We besloten elke zondag één gezamenlijke dienst te houden die via internet wordt uitgezonden. Om en om in een van de twee kerken met een van de PKN Ommen voorgangers.
Bijzonder was om juist met Pasen de hoop te mogen uitdragen samen met de collega’s Karel Hazeleger en Hans Baart. We overleggen af en toe om één lijn te trekken in zaken zoals het pastoraat.
De moderamina vergaderen vaak gezamenlijk om sámen op te trekken en kwamen tot het samenstellen van een gezamenlijk geel katern in Kerkvensters over de coranacrisis.
PaKaN! ging ons al langere tijd voor in de gezamenlijkheid en zet dit voort.
De Ontbijtactie waarbij de 80 plussers verrast werden met een ontbijtje was een gezamenlijke activiteit van de beide diaconieën. Plotseling lijkt het stagneren van het SoW proces ver weg, iets van een andere tijd.  Fijn is het ook om op 21 juni voor het eerst in een ochtenddienst gezamenlijk Avondmaal te mogen vieren.

We hebben elkaar nodig. Bemoedigend om te merken dat we dit ook zo ervaren en dat het in de praktijk ook blijkt! Een belofte voor de toekomst!
K,J,

 
terug