Bemoediging voor de week van 27 juli tot 3 augustus Bemoediging voor de week van 27 juli tot 3 augustus
Genade en vrede
In mijn overdenking in de dienst van 1 januari dit jaar stond ik stil bij de woorden die Paulus aan het begin van al zijn brieven schrijft:
Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Deze woorden klinken in het begin van de brieven van Paulus en klonken  aan het begin van die eerste dienst van een jaar waarvan we niet wisten wat het ons zou brengen.
Krachtige beginwoorden aan het begin van het jaar en van elke kerkdienst.
Een groet, een zegengroet, woorden van andere zijde, woorden namens God zelf.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
Het Griekse woord voor genade dat hier gebruikt wordt is verwant aan een alledaagse groet die vertaald kan worden als: Vreugde zij u. Wees blij.
Genade is dus bedoeld als iets waar je blij van mag worden.
God zegt dit zijn gemeente die van Hem alle hulp verwacht, zonder voorwaarden vooraf toe.
Op die eerste dag van dit jaar en elke zondag, online of niet wordt dit jou van Godswege áángezegd, dat eerste woord van godswege: Genade.
Als God dat tegen je zegt wil Hij een glimlach op je gezicht toveren.
Ik hou van je zoals je bent, zoals je hier gekomen bent, thuis de dienst mee kijkt.
Met je zonden en wonden, wat je vermoeit en belast.
Genade en vrede: ze zetten telkens weer de toon van de kerkdienst, de toon van de nieuwe week.
In het door God aangezegde woord genade wil Hij je doen opademen en glimlachen vanuit een besef  dat je leeft van gegeven en dat alles wie en wat je bent dat je dat van God ontvangen hebt.
Je mag heel je leven als genade zien vanuit een besef dat je leven God toebehoort en dat daarom niet alles alleen van jou afhangt.
En daarom mag je de controle over je leven vanuit vertrouwen wat meer uit handen geven aan God.
Genade. God houdt van je, het is het eerste woord dat klonk in het nieuwe jaar en de echo weerklinkt tot op vandaag en de rest van dit zo onzekere jaar.
En het wordt gevolgd door dat 2e woord: vrede.
Vrede die veel meer is dan de afwezigheid van oorlog.
Wie dat 1e woord genade heeft gehoord, geproefd en tot zich door heeft laten dringen zal als vanzelf ook dat woord vrede mogen ervaren.
Je mag ontstressen omdat je het woord genade als eerste hebt gehoord.
Op geen enkel terrein van je leven hangt het alleen van jou af.
Gods glimlach over jouw bestaan.
Het is goed zo. God houdt van je zoals je bent. Genade en vrede.
Vrede met en in jezelf, vrede met de ander, vrede met God.
Wat had een  mens nog meer nodig om vol vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan?
Wat heeft een mens nog meer nodig om vol vertrouwen dit jaar verder op je af te laten komen?
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

K.J. 
terug