Bemoediging 27 - 31 augustus Bemoediging 27 - 31 augustus
Zorg

De zorg in Nederland staat op een hoog niveau en daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Er wordt een groot beroep gedaan op de zorg, de afgelopen maanden wel heel in het bijzonder. Velen hebben zich met hart en ziel ingezet om mensen te helpen tijdens de eerste (en hopelijk ook de laatste) coronagolf.
Er is veel zorg verleend, maar er is ook veel waar mensen zich zorgen over maken. De coronacrisis laat zijn sporen na, maar ook daaromheen is er zorg binnen gezinnen en families. Lees ons kerkblad er maar eens op na: er is verdriet om het overlijden van geliefden, zorg om hen die ziek zijn en daarnaast veel leed dat in stilte gedragen wordt.
Het is voor ons mensen vaak makkelijker om een ander te helpen dan dat we zelf geholpen moeten worden. Maar of we nu zorg geven of ontvangen, we mogen allemaal weten dat er een Vader in de hemel is die voor ons wil zorgen. Hij kwam in de persoon van Jezus op aarde, heel dichtbij. Als er iemand is die weet wat lijden is, dan is Hij het. Zijn zorg voor ons ging zo ver dat Hij zijn leven gaf voor ons. Hij kwam als redder voor mensen die het zelf niet redden. Met al onze zorgen en alles waarin we tekortschieten mogen we bij Hem komen.


Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Ja, wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.


H.B.

 
terug