Bemoediging 29 mei Bemoediging 29 mei
Ik kreeg een blog toegestuurd van Thijs en Marike Blok. Ze werken voor Kerk in Actie in Zambia. Ze leiden daar predikanten op. Vanwege corona zijn ze tijdelijk terug in Nederland. Als PKN-Ommen ondersteunen we ze.

Thijs en Marike schrijven dat ze zijn begonnen met online lesgeven. Maar dat dat voor de studenten problemen oproept die wij ons hier nauwelijks voor kunnen stellen. Ik citeer een aantal stukjes uit hun blog.

Uitdaging
Belangrijke vraag is natuurlijk hoe de studenten het vinden. Een rondgang onder de eerstejaars leverde het volgende op: ‘Online helpt ons verder in de tijd van covid-19. Het is goed te wennen aan nieuwe technologie. Je kunt snel leren, deels op je eigen tijd. We doen tenminste iets’. Maar ‘het netwerk is niet betrouwbaar. Ik heb alleen middenin de nacht goed internet. Steeds online zijn kost veel mobiele data en is erg duur. Ik woon in aan afgelegen dorp waar vaker geen stroom is dan wel, de batterij van mijn telefoon is dus steeds leeg. Ook vaak als ik les heb’.

Gemis
Anderen vertellen: ‘het is lastig alles van een schermpje te lezen (veel studenten gebruiken hun telefoon als een laptop). Uitleg online is soms moeilijk te volgen, ook al spreken sommige docenten een deel van de les in (wel handig met Hebreeuws!). Ik kan maar twee vakken volgen (van de vijf). Ik ben bang wat er gaat gebeuren met de andere drie vakken als we weer terug zijn. Mijn telefoon is gecrasht. Ik houd ervan om mee te doen in de klas, maar nu moeten we vooral veel lezen. Het is niet zo praktisch als in de klas, dat is erg jammer.’

Kwijt
Om zoveel mogelijk studenten mee te laten doen gebruiken we naast de online leeromgeving ook WhatsApp. Dat is goedkoper en handiger. Maar ook voor WhatsApp zijn mobiele data nodig. Alle studenten worstelen met toegang tot internet. Niemand heeft WiFi. Dus alle internet gaat via kopen van mobiele data. Geld daarvoor is een probleem. Helaas zijn er ook studenten ‘kwijt’. Ze zijn niet aanwezig op het platform, doen niet mee aan de groeps-chat op WhatsApp en leveren hun opdrachten niet in. Van één van hen weet ik dat hij in een heel afgelegen regio woont. Hoe moet dat straks verder?

Bijzonder om op deze manier een inkijkje te krijgen in een voor ons totaal andere wereld. Het doet mij weer beseffen hoe bevoorrecht we hier zijn. Toegang tot internet is bij ons bijna vanzelfsprekend... Ik vind het ook bijzonder hoe de studenten van Thijs en Marike ondanks alle beperkingen vol proberen te houden. Hoeveel ze ervoor over hebben om hun lessen te kunnen blijven volgen. Ook financieel. Daar gaat wat vanuit!

K. H.


 
terug