Bemoediging 3-6 ept Bemoediging 3-6 ept
Blij zijn met…..

Mogen wij trots op onszelf zijn?
Mogen wij trots zijn op het feit dat we Nederlander zijn?
Mogen wij trots zijn op het feit dat we wit zijn?

Black lives matter…. Nog maar eens een keer.

I am proud that I am black … “ik ben er trots op dat ik zwart ben”, roept iemand.

Het is de reactie op achteruitstelling, overheersing, slavernij in het verleden.

Met enige verbazing en tegelijkertijd ook met begrip zag ik het.
Want geen mens, niemand, behoort achtergesteld te worden.
Op niemand hoeft neergekeken te worden.
En geen mens behoort zich te verheffen boven iemand anders.
Voor we het weten kunnen we in een situatie komen, waar we zelf eerst op neerkeken.

Mag iemand die gekleurd is, trots zijn op z’n kleur?
Maar mag iemand, die wit is, dan ook trots zijn op het feit dat ‘ie wit is?
Als iemand dàt zou roepen, krijg ik toch associaties met, in een extreem geval, de Ku Klux Clan (Klan).
En toch…
Mogen we trots zijn op onszelf?

Eigenlijk lijkt het me nogal raar om trots (TROTS) te zijn op wie we zijn. Want wie heeft ons gemaakt? We hebben daar zelf toch niets voor gedaan? Het is ons gegeven gekleurd te zijn, wit te zijn, Nederlander te zijn, Afrikaan, Aziaat. We hebben daar zelf de hand niet in gehad.
We mogen wel blij zijn met onszelf. Blij dat we leven. Blij dat we het goed hebben.
We mogen dankbaar zijn dat we leven. Dankbaar dat we het goed hebben. Dankbaar dat we er mogen zijn.
Maar dat houdt meteen ook een verantwoordelijkheid in. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander. Dat die ook blij zal zijn met zichzelf.

Ja, we leven.
Ja, we hebben het goed.
Ja, we mogen er zijn.
En we weten het, omdat God het zegt. Door Jezus Christus.
Misschien leven we in gebrokenheid, door verlies van mensen of van kunnen of door tekort aan hebben.
Misschien hebben we het goed, ook al ontbreekt ons van alles, ogenschijnlijk.
Misschien weten we dat we er mogen zijn, ook al hebben mensen om ons heen de nodige kritiek op ons.
We weten het, nogmaals, door Jezus, onze Heer.
En anderen mogen het ook weten.
Anderen om ons heen.
Anderen, die we ontmoeten in ons leven.
Oordeel, beoordeling, is niet aan ons.
Wij zijn geroepen tot respect, waardering, nabijheid (ondanks afstand).

Trots zijn op onszelf? Och…
Blij zijn met het kennen van God door Jezus Christus? Ja.
Omdat dat ons en de ander in een levenswaardig perspectief zet.

(GM)
 
terug