Bemoediging 6 t.m. 8 juli Bemoediging 6 t.m. 8 juli
Onze kinderen hebben vakantie. Vakantie na een vreemd jaar. Opeens konden ze niet meer naar school. Ze moesten thuis voor school aan het werk. Onze oudste is eigenlijk nauwelijks meer op school geweest. Het onderwijs op zijn middelbare school bleef beperkt tot online lessen en aan het eind van de rit online toetsen. De andere kinderen mochten op een gegeven moment weer naar hun basisschool. Eerst werden de klassen in tweeën gesplitst. Elke dag ging een ander deel van de klas naar school. Uiteindelijk mocht iedereen weer elke dag komen. Om te voorkomen dat het rondom school te druk werd, werden er rond het schoolplein wel verschillende ingangen gebruikt, en werden ook de schooltijden wat gespreid.

Terugkijkend concludeer ik dat het allemaal goed is verlopen. De openstelling van de basisscholen heeft in elk geval op de scholen van mijn kinderen niet tot nieuwe besmettingen geleid. En ook: onze kinderen lijken het vreemde schooljaar goed te zijn door gekomen. Hulde aan de juffen en meesters trouwens, van wie het afgelopen schooljaar ontzettend veel is gevraagd, en die ontzettend veel voor de kinderen hebben gedaan!

Wat hebben we van dat vreemde schooljaar geleerd? Misschien is het nog te vroeg om dat te zeggen. Wat ik al wel weet: onze eigen kinderen hebben in de tijd dat ze niet naar school gingen vooral hun vriendjes en vriendinnetjes gemist. Misschien is dat wel een hele belangrijke les: dat ze hebben ontdekt hoe belangrijk vriendschap is.

De Bijbel zegt daar ook een paar hele mooie dingen over:
•             Genesis 1:18, “Het is niet goed dat de mens alleen is.” God schept vervolgens voor Adam en 
              vrouw, Eva. Maar gaat het hier niet over meer? Het gaat over de waarde van mensen om je heen!
•             Spreuken 27:10, “Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.”
•             Prediker 4: 10, “Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem
             weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die 
             hem op de been helpt.”

De kracht van vriendschap. Misschien is dat iets om te onthouden van dit rare ‘coronaschooljaar’. En vooral: om in de praktijk te brengen. Echte vrienden zijn er voor elkaar. Echte vrienden laten elkaar niet vallen. Laten we er zo zijn voor mensen om ons heen die ons nodig hebben.

Het mooie: als we dat doen, maken we gelijk iets zichtbaar van God, die er voor is, die ons niet laat vallen.

K. H.


 
terug