Bemoediging 9 mei Bemoediging 9 mei
Meditatie bij psalm 131: De stilte en rust als van een kind op de arm van zijn moeder.

“Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in U, o God”
Een uitspraak van Augustinus over de onrust in zijn hart.

Onrustig zijn. Wie kent het niet? Misschien juist nú wel nu velen het gevoel hebben dat de coronacrisis op zijn retour is en je je weer gaat richten op de toekomst. Hoe zal het zijn? Hoe zal het gaan? Met je werk, je bedrijf? Kun je je weg vinden in het ‘nieuwe normaal’?

Zul je ooit weer ‘gewoon’ naar de kerk gaan? Maar ach, er was geen coronacrisis voor nodig om die onrust te voelen. Stress, burnout, overvraagd worden, niet bezig kunnen zijn met de dingen en de mensen waar je hart naar uit gaat etc. etc.
Waar vind je rust? Echte rust voor je ziel?

In psalm 131, een gebed, lijkt de dichter, David, rust bij God te vinden. David kende veel onrust in zijn leven: de onrust van de vervolging door Saul, de onrust en het verdriet over zijn zoon Absalom, de onrust van de schuld over de affaire rond Bathseba. David kent zichzelf en hij kent daardoor ook de onrust in zijn leven. In dit gebed echter lijkt hij tot rust te komen, hij legt alle onrust bij God neer.
“Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, niet zoek ik wat te groot is voor mij en hoog verheven” (vs. 1)
In het gebed, in het licht van God, mag je zien, beseffen waar het om gaat in het leven. Dat er zoveel onnodig is om je druk over te maken. Je mag je overgeven aan God, je hoop op Hem vestigen. Los laten, je emoties en de drukte in je hoofd.

“Ik ben stil geworden, ik heb mijn  ziel tot rust gebracht, ik ben als een kind op de arm van zijn moeder” (vs. 2). Ik hoef even niks meer, ik word gedragen. Als een kind bij moeder op schoot. Veilig. Aanvaard. Bemind. Je hoeft even niks, je mag er alleen maar zijn. God die van je houdt zoals je bent. God die je laat voelen dat het nu even genoeg is, dat je niks hoeft.
Je mag bij moeder op schoot, je hoeft haar liefde niet te verdienen.
“Het is goed zo, mijn kind”.
Onrustig wás mijn hart maar nu heeft het rust gevonden bij U, o God.
Om stil van te worden………….

K.J.

 
terug