Geschiedenis Gereformeerde Kerk Ommen Geschiedenis Gereformeerde Kerk Ommen
 Historie Gereformeerde Kerk Ommen
Van de redactie van GereformeerdeKerken.Info  ontvingen wij onderstaande mail

Op onze website, GereformeerdeKerken.info,  is een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Ommen geplaatst. Ter kennisname sturen we u de links naar het verhaal. 
 We zijn ervan overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal zullen willen lezen. Vandaar dat we u er voor de zekerheid op attent maken dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link op het bestaan van het verhaal te wijzen, bijv. via de kerkelijke website en/of het kerkblad.
Deel 1 :
https://gereformeerdekerken.info/2020/08/27/de-gereformeerde-kerk-te-ommen-1/


Deel 2 :   
https://gereformeerdekerken.info/2020/08/29/de-gereformeerde-kerk-te-ommen-2/

Deel 3 :
https://gereformeerdekerken.info/2020/09/01/de-gereformeerde-kerk-te-ommen-3/

 
terug