Tijdelijke sluiting Hervormd Centrum , en pand Brugstraat 25 Tijdelijke sluiting Hervormd Centrum , en pand Brugstraat 25
Tijdelijke sluiting Hervormd Centrum
 
Gelet op de aanscherping van de Corona maatregelen (Lockdown) is het Hervormd Centrum vooralsnog gesloten  tot en met 19 januari 2021.
 
Dit geldt voor alle activiteiten, uitzondering hierop zijn de begrafenisplechtigheden.
 
Pand 25
 
Gelet op de aanscherping van de Corona maatregelen (Lockdown) worden alle werkzaamheden aan het aangekochte pand Brugstraat 25 vooralsnog opgeschort tot en met 19 januari 2021.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
Hervormde Gemeente Ommen
 
terug