Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Wandeling week 1 Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Wandeling week 1
De 40 dagentijd begint met de viering van Aswoensdag en wordt dan gevolgd door 46 dagen min 6 zondagen is 40 dagen van bezinning en inkeer. In deze dagen gaan we op weg naar Pasen.

Dit jaar willen we letterlijk op weg gaan. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten.
De wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Alle coronaregels in acht nemend.
De weken lopen van woensdag tot woensdag, de eerste week vanaf Aswoensdag 17 februari.Het thema van de eerste wandeling is “de Woestijn”.
Dit thema hoort bij Marcus 1: 12-15


Wandeling
Bij het thema “de woestijn”  is gekozen voor de Sahara.
Het startpunt is op de parkeerplaats aan de noordrand van de Sahara, zie verder het kaartje ( bij de linkjes hieronder)
Er is een route voor kinderwagens/buggy’s rollators e.d., en er is gekozen voor korte afstanden, met tijd voor bezinning.

Het kaartje van de Sahara is  hier te downloaden.
Doe-activiteit kinderen
 Dat begint met een filmpje , gemaakt  door  de Knd  met een boswachter  over sporen van wilde dieren. 
Het filmpje is  hier te bekijken.
Opdracht: zoek sporen van wilde dieren in het zand, of in de sneeuw !.

Een handig werkblad voor de kinderen is te downloaden via de website van het bezoekerscentrum Natuurlijk Ommen, klik hier 

Maak hiervan een foto of filmpje en mail deze naar:
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

Tieners
Een leuk PaKaN filmpje bekijk je  hier

Bezinningsmoment
Klik  hier  voor de tekst

Lied
Film
Linkje voor de You Tube  film "de grote beproeving”  (7minuten)  klik dan  hier 
Verbeelding
De "Verzoeking van Christus" als mozaïek uit de basiliek van San Marco is  hier te bekijken en/of te downloaden;
Avondgebed
Deze week geen avondgebed vanwege  Aswoensdag.

Collecte  

Dit jaar is het collectedoel een project van DORCAS, waarbij de Ommense  Agnes Kroese nauw betrokken is.

U kunt hier naar  haar luisteren en kijken, een boeiend filmpje.

Omdat er niet tijdens de diensten kan worden gecollecteerd, wordt u  van harte uitgenodigd een gift te doen
d.m.v. een overschrijving naar
NL04 RABO  0106 2500 00  onder vermelding van “Project PRIDE, rondom Pasen Ommen”.


 
 
terug