Bericht omtrent diensten van de Hervormde Gemeente rond Kerst Bericht omtrent diensten van de Hervormde Gemeente rond Kerst
De Kerst 2020 nadert snel. Tot nu toe was 2020 een bewogen jaar. Een jaar waarin we veel dingen moesten laten maar waarin ook nieuwe dingen een vlucht hebben genomen. Wie had aan het begin van dit jaar kunnen denken dat de digitale wereld in ons (kerkelijk) leven zo’n grote plaats zou gaan innemen. Wat mooi dat ons deze mogelijkheden zijn gegeven! Toch gaat er niets boven elkaar fysiek ontmoeten. Om deze ontmoeting mogelijk te maken hebben we als kerkenraad naar de diensten voor de komende Kerstdagen gekeken. Hoe kunnen we, verantwoord en binnen de gestelde regels, zoveel mogelijk gemeenteleden (op dit moment 30 per dienst) in de gelegenheid stellen om met Kerst 2020 een kerkdienst bij te wonen? Om hier zoveel mogelijk aan te kunnen voldoen heeft de kerkenraad besloten om het aantal diensten tijdens deze dagen uit te breiden. Eén van de regels, die daarbij in acht moet worden genomen, is dat u zich aanmeld bij de beheerder van Kerktijd, het reserveringssysteem van de kerk. Na aanmelding zult u waarschijnlijk uitgenodigd worden voor één van de kerkdiensten. Elders in deze Kerkvensters staat weergegeven hoe u zich kunt aanmelden. De kerkenraad hoopt dat veel gemeenteleden van deze mogelijkheid gebruik maken.

Het overzicht van de diensten tijdens de Kerst 2020 ziet er als volgt uit:
 
Vinkenbuurt
➢ Kerstavond, 20.30 uur
➢ Eerste Kerstdag, 10.00 uur
 
Hervormde Kerk Ommen
➢ Kerstavond, 21.00 uur
➢ Kerstnacht, 23.00 uur
➢ Eerste Kerstdag, 9.00 uur, (dienst zonder kindernevendienst)
➢ Eerste Kerstdag, 11.00 uur, (dienst met kindernevendienst)
➢ Tweede Kerstdag, 10.00 uur
 
Digitaal
➢ KinderKerstfeest Tweede Kerstdag
➢ De diensten vanuit de Hervormde Kerk zullen ook digitaal worden uitgezonden

Ondanks dat het aantal besmettingen op het moment dat ik dit schrijf weer toeneemt, bidden en hopen we dat we elkaar, zij het op minimaal 1,5 meter afstand, mogen blijven ontmoeten.

Namens de kerkenraad
Marinus Dunnewind


 
terug