Bijeenkomst Jongeren Kring Bijeenkomst Jongeren Kring
Jongerenkring
Op donderdag 4 november komt de Jongerenkring bijeen om 20.00 uur in de Kern.
Onderwerp is het PKN Jaarthema: Van U is de toekomst!
Heb je zin om mee te doen dit seizoen? Welkom!
Meer informatie bij ds. Kest Jelsma  ( dsjelsma@pkn-ommen.nl )
 
terug