Adventsproject Kindernevendienst (aangevuld t/m 3e advent) Adventsproject Kindernevendienst (aangevuld t/m 3e advent)
Het beste nieuws
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf en voor anderen in de wereld? Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen over na.

Dit doen we tijdens de kindernevendienst in Ommen en Witharen. Ook via de website van PKN Ommen is dit goede nieuws te volgen. Zo kun je ook thuis het verhaal lezen of luisteren en meedoen met de verwerking.

Zo leven we samen toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld – misschien het beste nieuws dat we kunnen krijgen.

1e adventszondag 29 november: Zie jij al wat?
Op de eerste adventzondag staan we samen met meneer Tuur op de uitkijk. Hij ziet aan de vijgenboom dat het al bijna zomer wordt. Dan komt de zomer vast als snel.
Kijk jij met ons mee uit de komende weken naar het beste nieuws?


2de adventszondag 6 december
Wie ben jij dan wel (Johannes 1:19-28)
Johannes de Doper wordt door priesters en Levieten ondervraagd: ‘Ben jij de messias?’ Johannes vertelt dat hij dat niet en dat hem iemand komt die nog veel belangrijker is.

3de adventzondag 13 december
Ben je er klaar voor (Jesaja 65: 17-25)
De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in: ‘de Heer zegt: ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen. 
terug