Digitaal collecteren in de Hervormde Gemeente Digitaal collecteren in de Hervormde Gemeente
Digitaal collecteren Hervormde Gemeente
Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie van de Hervormde Gemeente hebben zich georiënteerd op de mogelijkheid om collectegeld met een app op de mobiele telefoon te kunnen voldoen. Via onze huisbankier de SKG in Gouda, de bank van en voor de kerken, hebben wij die mogelijkheid gevonden. Omdat op dit moment de mogelijkheid ontbreekt om kerkdiensten te bezoeken en geld in de collectezakken te kunnen deponeren hebben inmiddels een aantal gemeenteleden via een overboeking geld overgemaakt op de bankrekeningen van de Kerkrentmeesters en de Diaconie. Namens het College van Kerkrentmeesters en Diakenen allen hartelijk dank voor uw bijdrage.
Een extra mogelijkheid wordt dus nu geboden om via een app op de mobiele telefoon collectegeld over te maken. Onderstaand in korte stappen een uitleg wat moet worden gedaan om gebruik te kunnen maken van de app:
Downloaden app
  1. Download via de Play Store of de App Store de app Kerkgeld.
  2. Maak een account aan en kies Hervormde Gemeente Ommen: “Her. Gem. Ommen”
Overmaken collecten en giften
  1. Tik het logo van de app aan op je telefoon.
  2. Er komen 5 blokjes in beeld en een foto van het kerkelijk bureau.
Voor collectegeld kies je “Scan QR-code”.
  1. Op het scherm verschijnt: “Plaats een barcode binnen de rechthoek om deze te scannen”
Scan voor de collecte voor Diaconie de QR-code van Diaconie of
scan voor de collecte voor Kerk de QR-code van Kerk.
  1. Vervolgens verschijnt een scherm met Collecte  Diaconie of Kerk. Tik het vakje gift aan.
  2. Vervolgens kun je kiezen uit vaste bedragen of anders voor een ander bedrag. Maak hier een keuze en druk op volgende.
  3. Er verschijnt dan een scherm met een blauwe balk Gift geven. Tik op Gift geven.
  4. Vervolgens kom je in een scherm waar de code voor je bank kan worden ingevuld en de betaling kan worden afgerond.
Diaconie Hervormde Gemeente Ommen   :
  

          Kerk Hervormde Gemeente Ommen                :


                       
De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ommen.
 
terug