Interkerkelijke Werkgroep rondom Pasen Interkerkelijke Werkgroep rondom Pasen
WELKOM  op de site van PKN Ommen,
en bij de Interkerkelijke Werkgroep rondom Pasen.


Op deze plaats treft u deze weken informatie aan van de Interkerkelijke Werkgroep rondom Pasen.

Gezamenlijke activiteiten die georganiseerd worden door de werkgroep waarin de Rooms Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Hervormde Gemeente en de Gereformeeerde Kerk samen werken.

Vanwege de corona restricties zullen het (deels) andere activiteiten zijn dan u  in de 40 dagentijd gewend bent.

Deze 6 weken, vanaf  17 februari, willen wij u, in het kader van de 40 dagentijd, een aantal wandelingen aanbieden, die elk hun eigen, passende thema zullen hebben.

Er is gekozen voor deze vorm, de wandeling, om u zo, binnen alle corona perikelen en regels, toch de mogelijkheid te bieden om individueel of in gezins verband deel te nemen aan een activiteit van de gezamenlijke kerken.

Elke woensdag  vangt een nieuwe  (wandel) week aan.
De daarbij behorende informatie en links worden op dinsdagavond online geplaatst.
De "voorbije" wandelingen zijn terug te vinden bij de tab "Archief website"

 
terug