Een luisterend oor, ook nog in de maand september! Een luisterend oor, ook nog in de maand september!

"Als voorgangers van de kerken in Ommen hebben wij een groepsapp en wisselen onze ervaringen met elkaar uit. Vanuit deze gedachtewisseling kwamen we als pastores en predikanten op het idee om op een paar vaste momenten in de week aanwezig te zijn in de Brigittakerk. Er zal telkens een van ons present zijn om iedereen te begroeten. Iedereen is van harte welkom, inwoners van Ommen maar ook bezoekers of toeristen .

Moment om stil te worden

Nu de sleutel figuurlijk geleidelijk van het slot gaat is toch nog voorzichtigheid geboden. Toch willen de Ommer voorgangers, nadat zij lange tijd geen persoonlijk contact konden hebben, deze mogelijkheid bieden.

Openingstijden

Dat deze behoefte leeft, hebben de Ommer kerken de afgelopen maanden ondervonden. Daarom zal ook nog in de maand september de Brigittakerk aan de Nering Bögelstraat 1a op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend zijn. Dan is er altijd een voorganger aanwezig.

Uiteraard zullen we ons daarbij wel aan de regels houden en gepaste afstand houden, we houden hygiëne hoog in het vaandel en er kunnen niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.

terug