De kerk is (je) meer waard dan je denkt! De kerk is (je) meer waard dan je denkt!
Een aantal jaren geleden schreef ds. Han Wilmink een artikel in Kerkvensters met het oog op de Aktie Kerkbalans.
Onlangs las ik dat artikel weer en viel mij op hoe actueel de boodschap van toen ook nu nog is. Vandaar, in iets aangepaste vorm, wederom dit artikel.
 
De kerk is (je) meer waard dan je denkt!

"Wie niet in wonderen gelooft is geen realist" zei eens iemand.  Die uitspraak slaat voor ds. Han Wilmink ook op de kerk.
In februari 2009 is hij als predikant begonnen in Ommen. Ds. Han Wilmink schreef met nadruk "Ommen" en niet alleen "De Gereformeerde Kerk in Ommen."  Want hij zag zijn én onze missie breder.
Geloven overstijgt kerkmuren! Voor hem was en is het christelijk geloof juist voor moderne mensen van nu relevant!  Uit allerlei onderzoek blijkt dat voor een meerderheid in onze samenleving religie en zingeving belangrijke pijlers zijn in het leven. Maar voor veel van die mensen is de kerk niet meer de vanzelfsprekende plek waar zij het zoeken.
Vaak doen mensen alleen nog een beroep op de kerk bij de scharniermomenten in hun leven: geboorte (doop), trouwen en rouwen.
Maar een kerkgemeenschap heeft veel meer te bieden heeft, kan veel meer bieden, veel meer ook dan de meeste leden van de kerk zelf beseffen!  Maar hoe dan vorm te geven aan dat méér? Waar ds. Han Wilmink dan aan denkt?  De bijbel is een boek met nog veel niet ontdekte schatten!  En de God van dat boek heeft heel veel te bieden. Dat vraagt om goede eigentijdse communicatie: aansprekende kerkdiensten maar vooral een kerk die naar buiten durft te treden, een kerk met lef, die beseft dat zij geroepen is tot dienst aan de samenleving. Kortom een kerk die relevant is in het leven van mensen. Een kerk met een missie! Daar willen we samen aan bouwen. Dat vraagt menskracht en Geestkracht maar ook financiële middelen. Wij geloven in dat wonder in Ommen, u toch ook?
De Aktie Dankbaarheid in oktober/november jl. heeft getoond welke veerkracht onze gemeente heeft én kan opbrengen. Help ons om de Aktie Kerkbalans 2021 te doen slagen en laten wij onszelf en elkaar verwonderen!

Johan Schinkelshoek, voorzitter 
terug