Week van Gebed 2021 (17 -24 januari), dienst (terug) kijken ? Week van Gebed 2021 (17 -24 januari), dienst (terug) kijken ?
#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021.
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

“In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar.
Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid zelfs als we niet samen kunnen komen. In deze tijd van Corona is het moeilijk om samen te komen voor een gebedsbijeenkomst. Het moet dit jaar wat anders dan anders.

Het is vrijwel zeker dat de coronamaatregelen ook heel januari 2021 nog veel beperkingen met zich meebrengen.

Er is dit jaar dan gekozen om een oecumenische online gebedsbijeenkomst te houden.

Voorgangers van onze gemeenten in Ommen zullen tijdens deze bijeenkomst gebeden uitspreken. 

Deze gebedsbijeenkomst is  terug te zien:   Klik   hier voor de dienst ( via kerkomroep) , gehouden in de Hervormde Kerk op maandagmiddag 18 januari.

dsbaart@pkn-ommen.nl
dshazeleger@pkn-ommen.nl
be51pierik@gmail.com
g.vogelzang@planet.nl   
terug