Aanpassingen n.a.v. de nieuwste corona regels (GK) Aanpassingen n.a.v. de nieuwste corona regels (GK)
Dit betekent voor  u  :
  • Bij klachten blijft u thuis. 
  • U houdt 1,5 meter afstand tot anderen
  • De kerkdiensten blijven op basis van inschrijving. 
  • Binnen draagt u een mondkapje, deze kan pas af op uw zitplaats.   
  • De garderobe is gesloten, jassen neemt u mee naar uw zitplaats. 
 Vanwege de nieuwe verscherpte maatregelen van het kabinet heeft ook de kerkenraad
besloten om te komen met aanvullende maatregelen. 
  • Na de kerkdiensten is er geen koffiedrinken 
  • Er zijn na 17.00u geen activiteiten (muv strikt noodzakelijke vergaderingen, overige vergaderingen zijn overdag, online, of worden uitgesteld.) 
  • Dagactiviteiten in De Kern kunnen alleen doorgaan met strikte naleving van de 1,5m afstand en een vaste zitplaats. 
  •  
Deze regels gaan per direct in en blijven in ieder geval van kracht tot na de persconferentie van 14 december 2021
 
terug