De Startzondag ging door en was een groot succes! De Startzondag ging door en was een groot succes!
Na de diensten kon men elkaar ontmoeten in De Maat.
Er was koffie met krentenbrood en drankjes met voldoende hapjes.
Het was gezellig om elkaar weer uitgebreid te ontmoeten en te spreken. Het was prachtig weer, we konden heerlijk buiten zitten.
De kinderen deden spelletjes op het veld naast De Maat en konden op het springkussen, wat hadden zij een plezier!

De tieners waren in het Hervormd Centrum en speelden het spel “De alles kunner” en ja zij konden echt heel veel, leuk om te zien en vooral om te doen!

De bijeenkomst werd afgesloten door Karel Hazeleger met een (hele) korte overdenking en het samen zingen van enkele liederen.

Er was een collecte voor Dorcas, specifiek voor het project in Zuid Soedan, waar Agnes Kroese nauw bij betrokken is. De collecte heeft een bedrag van € 200,- opgebracht.We kijken met ons allen terug op een mooie startzondag 2021!

Namens de startzondag commissie allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid en bijdrage,
Joke Schonewille

 
terug