Mededelingen van de Kerkenraad Hervormde gemeente Mededelingen van de Kerkenraad Hervormde gemeente
Corona
Na de laatste persconferentie zijn de maatregelen die het coronavirus in bedwang moeten krijgen uitgebreid. In het geval van onze gemeente betekent dit dat we de avonddiensten voorlopig online gaan aanbieden. Iedereen wordt geadviseerd om de dienst dan ook online te volgen. Echter indien u de behoefte voelt om toch fysiek aanwezig te zijn, dan kunt u gewoon naar de kerk gaan om daar de dienst te volgen. Hoe lang dit zal duren is op dit moment niet te zeggen. We wachten de eerstvolgende persconferentie af en bezien dan of de genomen maatregelen moeten worden aangepast. In geval er nieuwe informatie moet worden gedeeld zal gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke media (Internet PKN-Ommen site, email, afkondigingen en Kerkvensters)

Beleidsplan
In het beleidsplan dat in 2019 door de Kerkenraad is vastgesteld is opgenomen dat er precies één predikant is die, naast de inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw, bereid is tot zegening van andere relaties en precies één predikant die daartoe niet bereid is. In de zoektocht naar een opvolger van Karel Hazeleger zal hier rekening mee gehouden worden. In het vastgestelde beleidsplan is niet vastgelegd hoe we als kerk willen omgaan met gemeenteleden die een andere relatie hebben en die een ambt of taak willen vervullen in de kerk. In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten dat we niemand willen buitensluiten. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor mensen die hier moeite mee hebben. We accepteren dat we lezend in dezelfde Bijbel tot verschillende standpunten komen. De kerkenraad zelf neemt dus geen standpunt in, maar geeft aan dat zolang de Bijbel de norm blijft beide standpunten gerespecteerd dienen te worden. Op het moment dat het beleidsplan in 2023 opnieuw zal worden vastgesteld, zal dit hierin worden opgenomen.

Marinus Dunnewind, voorzitter Kerkenraad Hervormde gemeente

 
terug