Eindejaarscollecte  Hervormde Gemeente Eindejaarscollecte  Hervormde Gemeente
We doen een dringende oproep om de eindejaarscollecte over te maken op rekeningnummer NL 54 RABO 0373 7266 00 ten name van CVK Hervormde Gemeente Ommen onder vermelding van ‘Eindejaarscollecte’. 
 
Het afgelopen jaar, werd helaas gekenmerkt door Corona, De kerkgang was en is beperkt, de ontmoetingen (het samen kerk zijn) waren minder frequent, maar de kosten lopen gestaag door. 
Het mooie is wel, dat er nog de wekelijkse Woordverkondiging is en dat u nog elke week mag horen en lezen over Gods goedheid en Zijn genade verbond. 
Kortom: nog altijd 10000 redenen om dankbaar te zijn.
 
Kunnen wij ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage rekenen? 
 
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 
R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK, 
Hervormde Gemeente Ommen 
 
terug