Gemeenteavond GK Gemeenteavond GK
 
 1. Welkom en opening
 2. Bespreking van de begroting 2023
 • De Kern
 • De Kerk
 • Diaconie
 • Kerkvensters
 1. Stand van zaken beroepingscommissie
 2. Project DOEL,  (doen-ontmoeten-ervaren-leren)
 3. Rondvraag
 4. Pauze
 5. World Servants komt verslag doen van hun werkvakantie naar Oeganda.
 6. Sluiting

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad.
E. Martens, 2de  scriba

Vanaf  8 november liggen de begrotingen klaar bij de koster.
terug