Gemeenteavond Hervormde gemeente Gemeenteavond Hervormde gemeente
Agenda
 1. Welkom door Marinus Dunnewind
   
 2. Opening door Ds. Hans Tiggelaar
   
 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen
   
 4. Vorming / toerusting en Commissie Eredienst door Ds. Henry Dorgelo
   
 5. Activiteiten jaarthema PKN “Aan tafel” door Janny Schaapman
   
 6. Ontwikkelingen PaKaN! door Thomas Abbes
   
 7. CVK - Rijk Stobbelaar
  * Aan- en verkoop onroerend goed
* Gebruik Pand 25
* Begroting 2023
* Toekomstverkenning Hervormd Centrum

 
 1. Rondvraag en afronding door Marinus Dunnewind
   
 2. Sluiting door Ds. Henry Dorgelo m.m.v. Margriet Hierink


Marinus Dunnewind
Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente


 
terug