Gemeenteavond Gereformeerde kerk op 17 november Gemeenteavond Gereformeerde kerk op 17 november

De Kerkenraad van de Gereformeerd kerk nodigt haar stemgerechtigde leden van harte uit voor de gemeenteavond op 17 november om 20.00 uur in de Kern. Vanaf 19.45 staat de koffie/thee voor u klaar.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter, dhr. Gerko Warner.

2. Begroting Kerkvensters, toelichting dhr. Roel Flokstra.

3. Begroting College van Diakenen, toelichting dhr. Klaas Schaap.

4. Begroting College van Kerkrentmeesters, toelichting dhr. Jan Tjerkstra.

5. Koersplan Gereformeerde Kerk periode 2020-2025.

6. Plaatselijke regelingen Gereformeerde Kerk Ommen.

7. Mededelingen.

8. Rondvraag.

Vanaf 3 november liggen de begrotingen ter inzage bij de koster / beheerder tijdens de openingstijden van de Kern.

Behalve de begroting legt de kerkenraad voorafgaand aan de gemeentevergadering ook ter inzage het Koersplan 2020-2025, alsmede een herziening van de plaatselijke regeling.

De huidige plaatselijke regeling dateert van 2006. Herziening was nodig vanwege gewijzigde nummering van ordinanties waardoor verwijzingen niet correct waren en gewoonterecht sinds 2006 dat nu verwoord en vastgelegd is. Daarin zijn ook 3 voorstellen opgenomen waarin we de gemeente willen horen voordat we als kerkenraad een besluit nemen:

· Stemgerechtigd zijn de belijdende leden en ook de doopleden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

· Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden;

· Tot deelname aan het avondmaal worden alle aanwezigen toegelaten die zich genodigd voelen (U bent allen uitgenodigd mee te delen in wat Jezus ons gaf).

terug