Gezamenlijke Nieuwjaarsnoaberdienst Gezamenlijke Nieuwjaarsnoaberdienst
We geloven dat we allemaal kinderen van God mogen zijn en dus allemaal deel uitmaken van Zijn huisgezin. Dat betekent dus dat we familie van elkaar zijn. Het is een goede gewoonte dat familie op 1 januari bij elkaar komt om elkaar een goed, gelukkig en gezegend nieuwjaar te wensen. De kerkfamilie en de noabers moeten we natuurlijk niet vergeten. Daarom is er op zondag 1 januari 2023 in gebouw Irene te Witharen een laagdrempelige korte nieuwjaarsnoaberdienst (gezamenlijke dienst Witharen – Vinkenbuurt). Iedereen is van harte welkom!

Je wordt  vanaf half tien ontvangen met een kopje koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje (met slagroom??). Er is volop ruimte voor ontmoeting en gezellig met elkaar praten. Verder gaan we enkele liederen zingen en delen we enkele gedachten bij 1 januari uit verschillende dagboekjes.
Ook aan de kleine broertjes en zusjes wordt gedacht.

Om tien uur vangt de dienst aan. 
Bovendien gaan we de Vader van dit bijzondere huisgezin om een zegen vragen voor het nieuwe jaar.

We hopen veel ‘familieleden’ te ontmoeten.
 
terug