Gemeenteavond Gereformeerde Kerk Gemeenteavond Gereformeerde Kerk

Agenda gemeentevergadering 5 april
  1. Verslag gemeentevergadering 17 november (gepubliceerd in kerkvensters 14 januari)
  2. Jaarrekeningen CVK (Kerk / Kern), Diaconie, ZWO en Kerkvensters
  3. Financieel gezond en overgaan tot beleggingen (toelichting vanuit CvK)
  4. Informeren over stand van zaken van actuele zaken: Gebruik van NBV ’21, informeren m.b.t. haalbaarheidsonderzoek Hospice.
  5. Koersplan 2020-2025 – Waar zijn we als kerk nu mee bezig?
  6. Wat betekent avondmaal voor jou? (o.l.v. ds. Hans Baart)
  7. Rondvraag

De jaarrekeningen liggen vanaf 28 maart ter inzage in de Kern
 
terug