Het Hervormd Zangkoor zingt weer! Het Hervormd Zangkoor zingt weer!
Het Hervormd Zangkoor zingt weer!
Na ruim anderhalf jaar begint het Hervormd Zangkoor met repeteren!
Daar werd door de leden naar uitgekeken.

Op 6 september jl. kwamen de koorleden bij elkaar in het Hervormd Centrum, waar het koor wekelijks op maandagavond repeteert onder leiding van Ron Breukelman.
Om verschillende redenen hebben koorleden helaas hun lidmaatschap opgezegd.
Het koor bestaat al meer dan 80 jaar. Sommige leden hebben al meerdere jubileumjaren op hun conto. Dat betekent ook dat de meeste leden een respectabele leeftijd hebben.
Maar zingen zullen ze…..en zingen kunnen ze ook!

Toch zal het fijn zijn als er leden bijkomen. Alle vier stemsoorten zijn welkom: alten, sopranen, tenoren en bassen. Een ieder die een beetje, wat meer of goed kan zingen, is van harte welkom.

Natuurlijk is de mogelijkheid er om een maand mee te zingen en te proeven van het repertoire en de gezelligheid.
Informatie wil de secretaris, Alex Schuurman geven als je hem opbelt: 0529-453776

 
terug