Het Hervormd Zangkoor Ommen huldigde negen leden. Het Hervormd Zangkoor Ommen huldigde negen leden.


Het vijfentwintigjarig jubileum werd gevierd door Bertus Veurink, Gerrie Willems en Riek Gerrits en het vijftig jarig jubileum door Dicky Timmerman en Nies Berger; zij ontvingen een kaars en van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond een oorkonde.

Het zestigjarig jubileum werd gevierd door Jo Veldhuis en het vijfenzestigjarig jubileum door Ina Tameeris, en Gré Bremmer; zij ontvingen een bronzen beeldje, in de vorm van een muzieksleutel en een certificaat van de KCZB.

Natuurlijk werden bij de feestelijke uitreiking ook een boeket bloemen uitgereikt aan de jubilarissen. De woordkunstenaar van het koor, Alex Schuurman, had voor alle jubilarissen een persoonlijk woord.
Het Hervormd Zangkoor hoopt op vrijdag 25 november 2022 in de Hervormde Kerk te Ommen weer een concert te kunnen geven. Zij zal dan mooie en goed-in-het-gehoor liggende liederen zingen. Publicaties hierover volgen te zijner tijd.
 
terug