Inzage jaarrekening 2019 Hervormde Gemeente Inzage jaarrekening 2019 Hervormde Gemeente
Inmiddels is de conceptjaarrekening opgesteld door het CVK. Voordat deze definitief wordt vastgesteld stellen wij u als gemeente in de gelegenheid om de jaarrekening vanaf 5 juni gedurende 1 week in te zien op het Hervormd Centrum of een afschrift van de jaarrekening op te vragen bij de penningmeester. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het volgende e-mailadres: herv-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl of telefonisch contact op worden genomen met het kerkelijk bureau 0529 - 45 13 38. Uw input en/of vragen kunt u inleveren bij het kerkelijk bureau of mailen aan bovenstaand adres.
terug