Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Thema week 6 Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Thema week 6
Het thema van de zesde wandeling (fietstocht) is “de Ezel".
Dit thema hoort bij Markus 11: 1-11.
 
Fietstocht en/of wandeling
Zie het kaartje, hier  te downloaden.
Suggestie fietstocht:  van kinderboerderij, via het Laar naar landgoed Eerde.
Te voet: een wandeling rond " het Laar", diverse mogelijkheden.
 
Doe – activiteit kinderen

Download   hier het verhaal over de geschiedenis van de Palmpaas stok.

Filmpje van knd  het maken van de Palmpasenstok : klik  hier 

Opdracht: maak een Palmpasenstok en breng deze naar iemand die het nodig heeft.
Haantje bij bakkerij ten Brinke halen.
Maak hiervan een foto of filmpje en mail deze naar:
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl   

Item tieners
De PaKaN bijdrage is  hier  te bekijken en beluisteren.
 
Bezinningsmoment
Een passende medidatie is  hier  te downloaden en te lezen.
 
Lied
Een enthousiast lied is hier  te beluisteren.
 
Film
Een mooi filmpje van de Zandtovenaar is  hier  te bekijken.
 
Verbeelding
Klik   hier voor een verbeelding.
 
Avondgebed
Linkje naar uitzending kerkomroep volgt.
Psalm
118.
De naam van aanstaande zondag 28/3 is niet ontleend aan een Psalm, maar aan het evangelieverhaal over de intocht in Jeruzalem met palmen (Palmpasen, in Latijn zondag Palmarum=zondag van de palmen).
Het voorstel is om Psalm 118 te lezen, in elk geval het gedeelte ingaan in de poorten (Ps.118:19) en het gedeelte dat geciteerd wordt in de evangeliën, zoals in Mk.11:9-10, de lezing van Palmzondag (het Benedictus, Ps.118:26 ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’).
De Psalmen 113-118 worden ook wel het hallél genoemd, ‘lof’. Het wordt als lofgebed uitgesproken op de Joodse feestdagen, dus ook op Pesach (uitzondering is Poerim).

De ‘wandeling’ van de komende zeven dagen wordt een fietstocht: we bestijgen nog net geen ezel maar het stalen ros. Het thema is ‘De ezel’. Locatie: kinderboerderij ’t Laar

Ds. Hans Baart

Collecte  
Dit jaar is het collectedoel een project van DORCAS, waarbij de Ommense  Agnes Kroese nauw betrokken is.

U kunt hier naar  haar luisteren en kijken, een boeiend filmpje.

Omdat er niet tijdens de diensten kan worden gecollecteerd, wordt u  van harte uitgenodigd een gift te doen
d.m.v. een overschrijving naar
NL04 RABO  0106 2500 00  onder vermelding van “Project PRIDE, rondom Pasen Ommen”.


 
terug