Bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente Bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente
Kerkdiensten

Het is al een hele tijd geleden dat het mogelijk was om bij de kerkdienst fysiek aanwezig te zijn.
Nu het kabinet lichte versoepelingen doorvoert, vraagt u zich wellicht af wanneer het weer mogelijk wordt om naar de kerk te gaan. In de kerkenraad hebben we hier ook over gesproken.
Het blijft een moeilijk te beantwoorden vraag. Vandaag, 22 april 2021 lees ik bijvoorbeeld een bericht dat er weer 9648 nieuwe coronagevallen zijn. Het hoogste aantal sinds 7 januari 2021! Waar doe je dan als kerk goed aan?

De kerkenraad heeft besloten om de richtlijnen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) te volgen. Concreet betekent dit dat we geen fysieke bijeenkomsten houden zolang de besmettingscijfers in Nederland daartoe aanleiding geven. En dat is nu nog het geval. We houden de ontwikkelingen en de richtlijnen van het CIO nauwlettend in de gaten en mocht het nodig zijn dan zullen we de ontstane situatie opnieuw bekijken en waar nodig bijsturen.

Voor nu betekent dit concreet dat wordt geadviseerd de diensten online te blijven volgen. Daarnaast worden voorlopig nog geen diensten in de Vinkenbuurt en nog geen avonddiensten gehouden. We zouden dat heel graag anders zien maar de omstandigheden laten het nu (nog) niet toe.

Bijzondere omstandigheden
Voor gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is de diensten online te volgen en/of voor gemeenteleden die hele goede en/of dringende redenen hebben om toch naar de kerk te komen, blijft er de mogelijkheid om de dienst in de kerk mee te beleven. Het maximum aantal gemeenteleden dat hier per dienst gebruik van kan maken is 30.
Indien u besloten heeft gebruik te maken van deze mogelijkheid, dient u zichzelf voor elke dienst van de Hervormde gemeente waar u naartoe wilt gaan opnieuw aan te melden. Dit aanmelden kan door een mail te sturen naar de beheerders van het reserveringssysteem (reserveren@pkn-ommen.nl) of door dinsdagmorgen te bellen met het Kerkelijk Bureau (0529-451338) of door het klikken op de button “aanmelden” op de startpagina van de site van PKN Ommen. Kortom u bent zelf verantwoordelijk voor de afweging van uw keuze of u al dan niet fysiek naar de kerk wilt gaan en als u hier inderdaad gebruik van wilt maken, dient u daartoe zelf actie te ondernemen. 
Daarnaast zullen er bijvoorbeeld bij gelegenheid van een doopdienst, naast de doopouders, een zeer beperkt aantal familieleden de dienst fysiek in de kerk kunnen meemaken.

Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer naar de kerk maar laten we ons vertrouwen op God vestigen in deze moeilijke en lastige tijd.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente


 
terug