Intrede ds Hoogstede Intrede ds Hoogstede
Aansluitend aan de dienst zal een beperkt aantal sprekers kort het woord voeren. Vervolgens is er in de kerk gelegenheid ds. Jos Hoogstede en zijn  vrouw Adrienn te verwelkomen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.  In de kerk zullen enkele tafels komen te staan, zodat ieder die wat moeilijker ter been is, zittend van de koffie/thee kan genieten.
Voor de gasten van ds. en mw. Hoogstede en een beperkt aantal afgevaardigden van onze gemeente is er daarna een lunch in Pand 25.
Namens de commissie intrede,
Arie van der Snel.
 
terug