Kerk & corona – aanpassing van regelgeving   Kerk & corona – aanpassing van regelgeving  Daarom gelden voor het bezoeken van een kerkdienst vanaf  3 oktober de volgende regels:  
  • Bij klachten thuisblijven en bij twijfel testen;  
  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;  
  • Kerkgangers zoeken een eigen zitplaats. Gepast afstand houden blijft het advies. Daarom blijven de kerkbanken om en om ‘afgekruist’. Zo vullen we de kerk eerst met een bank ertussen. (Bij toename van kerkgangers kunnen later ook ‘afgekruiste’ banken worden gebruikt;  
  • Geef elkaar de ruimte en daarom de vraag om bij het zoeken van een zitplaats zoveel mogelijk door te schuiven naar het midden van de bank;  
  • Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst;  
  • Geen gebruik maken van de garderobe, maar jas meenemen in de kerk;  
  • Opgave voor het fysiek bijwonen van de kerkdiensten is niet meer nodig.   
  • Coronatoegangsbewijs dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld de horeca is in de kerk niet van toepassing;  
Dienst wel bijwonen op 1,5 meter :

Wilt u wel de dienst bijwonen met een zitplaats waarbij de 1,5 meter gegarandeerd is, dan kan dit in de zijbeuk (Hervormde Gemeente Ommen) en in de ontmoetingsruimte (Gereformeerde Kerk Ommen).

Vanwege de beperkte ruimte is dit helaas niet mogelijk in de kerkgebouwen in Witharen en Vinkenbuurt.
Wanneer u gebruik wil maken van de ontmoetingsruimte in de Gereformeerde Kerk kunt u reageren op de mail die u krijgt van 
reserveren@pkn-ommen.nl.
Voor wat betreft de Hervormde Gemeente geldt dat u in voorkomend geval via de “zijbeuk-ingang” de kerk binnen kunt gaan.

Daarnaast blijft het voor iedereen mogelijk om onze kerkdiensten online te volgen. Hiervoor verwijzen we u naar onze website www.pkn-ommen.nl  
 
We blijven de door de overheid gestelde regels volgen. Mocht het kabinet een wijziging in de regelgeving aankondigen zullen we in lijn met de richtlijnen van CIO en PKN onze regels ook aanpassen.   
 
Marinus Dunnewind (voorzitter Kerkenraad Hervormde Gemeente) 
Gerko Warner (voorzitter Kerkenraad Gereformeerde Kerk)  

 
terug