Kennismakings bezoeken ds. Dorgelo Kennismakings bezoeken ds. Dorgelo
Met de kerkenraad heb ik overlegd dat ik t/m november de tijd krijg om kennis te maken met de gemeente.
Hans blijft daarom tot deze tijd nog gedeeltelijk in functie.
Aly van den Berg is bereid gevonden om de gesprekken voor mij in te plannen.
Het kan dus zijn dat zij binnenkort contact met u zal opnemen.
De bedoeling van deze gesprekken is dat ik kennis maak met u en dat u kennis maakt met mij. Ik vraag u het ‘hemd van het lijf’ dat mag u bij mij ook doen.

Wij hebben daarvoor 45 minuten de tijd. Ik zal vragen wat uw wensen en verwachtingen rondom mij (en de kerk) zijn. Ik zal u ook vragen wat ik van u mag verwachten.
Ik weet niet of u gewend bent (en/of op prijs stelt) dat een predikant een bezoek afsluit met Bijbellezing en gebed. Indien u dat wenst zal ik dat noteren en dat bij een volgend bezoek doen.
Dat doe ik bij de kennismakingsgesprekken dus niet omdat dit geen ‘pastorale gesprekken’ zijn en het mijn bedoeling is om ze wat informeel te houden.
Het was altijd gewoonte om af te sluiten met de zegenwens van Augustinus. Dat blijf ik denk ik ook maar in Ommen doen.

‘Vrede en alle goeds!’
Ds. Henry Dorgelo
terug