Kerkelijk Werker gezocht Kerkelijk Werker gezocht
Kerkelijk werker

Eind vorig jaar is Gera Mateman gestopt als kerkelijk werker met als opdracht het ouderenpastoraat in de verzorgingstehuizen.
Sinds november / december vorig jaar nemen ds. Hans Baart en ds. Kest Jelsma dit waar.

Binnen de Kleine Kerkenraad was al afgesproken dat er gezocht moest worden naar een meer definitieve oplossing. Eind vorig jaar, begin dit jaar heeft ds. Hans Baart een eerder uitgesproken verlangen om korter te gaan werken voorgelegd ter besluitvorming aan de Kleine Kerkenraad.
De ambtsdragers binnen de Kleine Kerkenraad hebben met dit verzoek ingestemd waardoor ds. Hans Baart per een nader te bepalen datum 80% zal gaan werken.
Concreet betekent één en ander vier werkdagen per week beschikbaar (welke dat worden is nog niet bepaald).
De financiële besparing die dit oplevert schept ruimte voor aanstelling van een kerkelijk werker voor 10 uur / week (dit in overleg met de landelijke kerk, PKN).
Bovenstaande zaken zijn gedeeld met alle ambtsdragers en nu is het moment daar om u als gemeenteleden hierover te informeren.  

Binnenkort wordt een advertentie geplaatst en gaan vier ambtsdragers, betrokken bij het (ouderen)pastoraat, aan de slag om een kerkelijk werker voor onze gemeente aan te trekken.


Mochten er van uw kant suggesties zijn voor een kerkelijk werk(st)er dan willen wij u vragen de namen door te geven aan onze scriba, mevr. Aly Buiter (geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl).

Johan Schinkelshoek, voorzitter
 

 
terug