Kerstactie "De Jonge Kerk “ - Herv. Gemeente Ommen Kerstactie "De Jonge Kerk “ - Herv. Gemeente Ommen
Wilt U dit werk ook (blijven) ondersteunen?
Uw gift in de daarvoor bestemde collecten tijdens kerstavond en 1e kerstdag of op
rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk) wordt zeer op prijs gesteld!

Namens “ De Jonge Kerk”

D. Poortier – D. Stegeman
terug