Kerstattentie's Hervormde Gemeente Kerstattentie's Hervormde Gemeente

Op 18 december 2019 worden er weer  ca. 400 kerstattenties door de Jonge kerk bezorgd bij oudere of zieke gemeenteleden.
Wilt U dit werk ook (blijven) ondersteunen? Uw gift in de daarvoor bestemde   collecten  tijdens  kerstavond  en  1e kerstdag of op  
 rekeningnr.  NL33 RABO 0348 904 290
(o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk)
wordt zeer op prijs gesteld!
Namens “ De Jonge Kerk”   D. Poortier  –  D. Stegeman 
terug