Kerk in Actie voor Oekraïne Kerk in Actie voor Oekraïne
Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en andere christelijke organisaties in Oekraïne en omringende landen en staat in nauw contact met haar partners daar. Hierdoor weten we, dat het ingezamelde geld terecht zal komen op de plaatsen waar dit nodig is.

Omdat de komende weken  in de Hervormde Kerk al gecollecteerd zal worden voor andere doelen , die onze hulp ook dringend nodig hebben, vragen wij u uw bijdrage voor Oekraïne over te maken op de bankrekening van de Hervormde Diaconie NL46RABO0348904347 onder vermelding van “hulp Oekraïne” , ook is het mogelijk om in een gesloten envelop via de collectezak in de kerk te doneren voor Oekraïne
De Hervormde Diaconie  heeft besloten om vervolgens uw  bijdrage te verdubbelen met een maximum van € 2.000 totaal.

De Gereformeerde Diaconie houdt in de dienst van zondag.13 maart  een  speciale collecte voor hulp aan Oekraïne, en zal de opbrengst met een nader te bepalen bedrag aanvullen.
Uw gebed en hulp  is nu meer dan ooit nodig voor de mensen daar.
 Aarzel daarom niet, laat uw hart spreken  en draag ruimhartig bij door uw gift over te maken via de bank of via de collecte tijdens de kerkdienst 

De Diaconieën
 
terug