Een echte Kinderdienst 27 juni. (Gereformeerde Kerk). Een echte Kinderdienst 27 juni. (Gereformeerde Kerk).
Beste ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd:

Wat zitten we toch in een rare tijd. Een tijd waarin we elkaar niet meer in de kerk tegenkomen maar de liedjes en vertellingen online moeten/mogen volgen.
Nu er  weer meer mensen naar de kerk mogen komen willen we toch ons idee om een kinderdienst te gaan houden op de laatste zondag van de maand uit gaan voeren.


We nodigen jullie daarom uit om op 27 juni samen met de knd leiding een kinderdienst te houden in de Kern.

Jullie gaan dan niet de kerk binnen maar je mag gelijk in de hal worden gebracht , waarna je met ons mee kunt gaan naar onze eigen ruimte.
We houden dan een viering waarbij we gezellig samen komen, iets drinken, zingen en luisteren naar het bijbelverhaal.
Ook gaan we samen een leuke verwerking maken van het verhaal en/of een spel spelen.

Daarom gaan we elke laatste zondag van de maand zo'n dienst  houden.
Een van je ouders kan je dan vanf  9.15 uur bij de deur afzetten en zelf weer naar huis of de kerk in gaan.
De Kinderdienst is dan van  half 10 tot half 11.

L
et op: je moet je wel even aanmelden zodat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
Dit kan via het volgende mailadres : ajexel@gmail.com


Voorlopig mag dus in je agenda worden gezet: 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, enz. enz. : van half 10 tot half 11 een kinderdienst in de Kern.

Verder nog een belangrijke vraag namens de leiding van de kindernevendienst:
Lijkt het je leuk om ook een groepje kinderen te begeleiden op een zondag en dus mee te draaien in ons knd team, of wil je daar eerst wat meer informatie over, schroom dan niet om te mailen of te bellen met onderstaand persoon!!
Met vriendelijke groet,
namens de leiding van de knd, Anja Exel
tel: 0628292959
mail: ajexel@gmail.com

 
terug