Kerkdienst in streektaal, avonddienst 20 maart Kerkdienst in streektaal, avonddienst 20 maart
Maart is de dialectmaand. Bedoeling is dan om extra aandacht aan de verschillende streektalen te geven.
Hierbij willen wij aansluiten door de avonddienst van zondag 20 maart in het Sallands te houden.
Dominee Dorgelo zal in deze dienst voor gaan. Het thema van de dienst zal zijn: “Alles op Zien tied!?”
Schriftlezing, gebeden, preek, geloofsbelijdenis en liederen zullen allemaal in streektaal zijn.

Iedereen van harte welkom!
 
 
terug