Kledingactie van Jeugd- en Jongerenwerk van de Ommer kerkgenootschappen voor Jonge asielzoekers Kledingactie van Jeugd- en Jongerenwerk van de Ommer kerkgenootschappen voor Jonge asielzoekers
Besloten is dat er in ieder geval een inzameling van warme kleding gehouden gaat worden.
Ook onderzoeken we de mogelijkheden een aantal jongeren uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de door ons al geplande activiteiten voor de eigen jeugd.

Dit alles in PKN verband en in samenwerking met de GKV en waarbij ook de vraag is uitgezet naar de Rooms-Katholieke parochie en de Evangelische Gemeente.

Wij vragen van u of u op zaterdag  26 november schone en warme kleding voor de jongens tussen 15 en 17 jaar naar de Kern aan de Bouwstraat wilt brengen. Dit kan van 9-11 uur. Wij zullen daar de kleding in ontvangst nemen.
 LET WEL: HET GAAT HIER OM SCHONE , WARME EN HELE KLEDING VOOR JONGENS IN DE MATEN S EN M!

Zaterdagmiddag brengen we de kleren naar de loods van SOVO aan de Haven Oost. Daar wordt de kleding gesorteerd. Dinsdagochtend komen de jongeren in groepjes van 5  volgens een door de begeleiders opgesteld schema de kleding uitzoeken.
We hopen op uw warme reactie en medewerking!
Namens het Jeugd- en Jongerenwerk van de Ommer kerkgenootschappen, ds.  Kest Jelsma (voor eventuele vragen of reacties: 06-51446045)

 
terug