Geen linkjes voor de KND'n van a.s. zondag Geen linkjes voor de KND'n van a.s. zondag
Er is geen informatie aangeboden voor het thuis invullen van de zondagmorgen met en voor  kinderen.

Wel wijzen we op de mogelijkheid  van een echte Kinderdienst in de Kern, a.s. zondag om half tien.
Daarvoor moet je wel even worden aangemeld.
Alle informatie daarover elders op deze bladzijde Gemeenteberichten.
terug