Kerkbalans 2020 Hervormde Gemeente Kerkbalans 2020 Hervormde Gemeente
Klaar voor Kerkbalans 2020?

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Tussen 18 januari en
1 februari 2020 komt een vrijwilliger bij u om u een  envelop te overhandigen waarin een brief zit met het verzoek om bij te dragen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen zoals het jeugdwerk en de pastorale zorg. U geeft naar uw mogelijkheden; alle bedragen worden gewaardeerd!  
Daar zijn we heel dankbaar voor!
Het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente te Ommen


 
terug