Lemele op de bres voor Oekraïne Lemele op de bres voor Oekraïne
Wat is er al gedaan
Kleding en toiletspullen zijn ingezameld, taallessen worden voorbereid, een verzamelactie voor fietsen is van start gegaan, een individuele oppashulp is geregeld, het inrichten van de kapper- en beautysalon is in voorbereiding etc…
Nog steeds is uw hulp welkom! U kunt zich melden via ‘Lemele helpt Oekraine’: lemelehelptoekraine@gmail.com  en houdt u ook onze Facebookpagina ‘Lemele helpt Oekraïne’ in de gaten, daarop posten we met enige regelmaat de laatste ontwikkelingen.
Uw hulp kan bestaan uit het leveren van goederen maar ook hulp vanuit uw kennis of kunde is heel welkom. Meldt u zich gerust op bovenstaand emailadres. Wij kunnen dan inventariseren wat u aanbiedt en wat er nodig is, dit om te voorkomen dat er van alles dubbel wordt aangeboden.
Hulp komt snel op gang via alle kanalen
Een leuk voorbeeld van hoe snel social media werken: afgelopen donderdagochtend werd er gevraagd om 2 kattenbakken, om 16:00 uur ’s middags waren er al 6 aangeboden. Super mooi om te merken dat een berichtje of appje zulke resultaten oplevert. Een voerleverancier regelt dat er een aantal zakken kattengrit gebracht wordt, hartverwarmend hoe mensen meedenken.
Geld inzamelen
Allerlei initiatieven worden genomen om geld en goederen in te zamelen, het laat zien dat onze naaste ook zomaar een noaber kan worden. Naast het landelijk Giro nummer 555 heeft ‘Lemele helpt Oekraine’ ook een eigen bankrekening gekregen van de Rabobank.  Hierop kunt u ook een eigen bijdrage  storten of een ingezameld bedrag van een actie die u op touw heeft gezet. Het voordeel hiervan is dat we met dit geld precies dat kunnen kopen wat de lokale vluchtelingen nodig hebben.
Graag zien we uw bijdrage tegemoet op rekening nummer van de Kerkvoogdij Lemele Archem NL66 RABO 0189 520 086 ten name van Vluchtelingenwerk Lokaal. Het is wellicht overbodig om te melden maar, uw bijdrage gaat natuurlijk voor 100% naar de werkgroep ‘Lemele helpt Oekraine’, zonder tussenkomst of afdracht naar wie of wat dan ook.
Slava Ukraini !! (Hulde aan Oekraine)
 
terug